Dự án cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Delco

Dự án cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Delco

Phần việc thực hiện: cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Delco

Dự án cung cấp hệ thống ống gió của Tòa nhà Syrena Quảng An, Tây Hồ

Dự án cung cấp hệ thống ống gió của Tòa nhà Syrena Quảng An, Tây Hồ

Phần việc thực hiện: Dự án cung cấp hệ thống ống gió của Tòa nhà Syrena Quảng An, Tây Hồ