VIETNAM SMT TECHNOLOGY EXPLOITING COMPANY LIMITED

Office: LK4B-6 ,Mo Lao Urban area ,Mo Lao Ward , Ha Dong District, Ha Noi City..
Website: www.smtparts.vn                Email: Smtparts.vn@gmail.com
TEL :  02462918934  –   Hotline : 0989440986

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *